Дисклеймър BNMTP

Това, което следва, се отнася за уебсайта, който разглеждате в момента. Използването на страницата имплицира съгласието Ви с този дисклеймър.

 • Съдържанието на този уебсайт (цялото налично съдържание) е съставено с максимално възможната грижа, въпреки това не поемаме никаква отговорност по отношение на възможни неточности в публикуваното. Също така не се дава никаква гаранция относно актуализиране на консултираната или обменената чрез тази система информация;
 • BNMTP не носи отговорност за съдържанието на свързаните с този уебсайт файлове и/или на уебсайтовете към които бива препращано;
 • Неавторизирано или използване на съдържанието или на части от него не според предназначението се явява нарушение на интелектуалните права;
 • Позволение за използване (всички възможни действия) на показаното съдържание или на части от него в обществено достъпни места трябва да бъде поискано с имейл от BNMTP;
 • BNMTP не дава никаква гаранция относно сигурността на уебсайта. Също така не можем да бъдем подвеждани под отговорност за щета, която пряко или косвено е причинена поради прекратяване на достъпността на сайта;
 • BNMTP изподзва бисквитки, за да може чрез google analytics да събира и анализира броя и поведението на на посетителите на уесайта. В браузъра Ви можете да изключите бисквитките. В този случай уебсайтът няма да работи оптимално;
 • Обратна връзка по сайта можете да предадете чрез формуляра за контакт;
 • При изпращане на формуляр за контакт се използва reCAPTCHA.
  При отбелязването му Вие заявявате че сте съгласни с условията за поверителност на  https://policies.google.com/privacy?hl=nl;
 • Имайте предвид, че чрез нашата система могат да бъдат проследени IP-адреси;
 • Превод от нидерландски на български по атлас • Интеграция и интеграция в Антверпен
  тел. 03 338 70 13 · 03 338 54 44
  Carnotstraat 110 · 2060 Антверпен
  www.atlas-antwerpen.be

Политика за употреба на бисквитките

BNMTP политика за бисквитките

BNMTP със седалище в Антверпен, Appelmansstraat 12 B1, носи отговорност за политиката за употреба на бисквитки. По всички въпроси и/или със забележки можете да се обърнете към горепосочения адрес или да използвате имейл адреса info4escorts.be@gmail.com.

За BNMTP е от значение във всеки момент и навсякъде да можете да преглеждате съдържанието на BNMTP, да слушате, четете или да участвате в дискусии чрез използване на различни медийни платформи. BNMTP желае също така да разработва интерактивни услуги и услуги, съобразени с Bашите потребности. За да може да се осъществи това при онлайн услугите на BNMTP се използват техники, например с помощта на бисквитки и скриптове. За удобство по-нататък тези техники ще бъдат наричани бисквитки. В тази политика за употреба на бисквитки BNMTP иска да ви информира кои бисквитки се използват и с каква цел. Обяснава се също така и до каква степен Вие като потребител можете да контролирате тази употреба. BNMTP иска  да гарантира максимално поверителността на личната Ви информация и удобството за потребителя при използване на онлайн услугите. BNMTP се опита да направи тази политика възможно най-ясна.  

Тази политика за бисквитките се прилага за всички “онлайн услуги на BNMTP”, по-специално за всички уебсайтове, (мобилни) приложения и интернет услуги, които BNMTP предлага и които предоставят достъп до съдържанието на BNMTP.

Някои събрани данни позволяват да бъдете идентифициран или да се установи връзка с вас като физическо лице и следователно се квалифицират като лични данни. В този случай по отношение на тази обработка от бисквитките се прилага също така информацията (вкл. вашите права), посочена в нашата политика за поверителност.

BNMTP може във всеки един момент да измени политиката за бисквитките. Това може да бъде направено, например, в рамките на промени, които се извършват в предлаганите от BNMTP услуги или в приложимото законодателство. След това изменената политика се оповестява в съответните онлайн услуги на BNMTP и започва да се прилага от момента, в който тя бъде публикувана.

Какво точно представляват бисквитките?

Бисквитките са малки файлове, съдържащи данни или текст, които са инсталирани в компютъра или в мобилния Ви апарат, когато посещавате определен сайт или използвате определено (мобилно) приложение. Файлът „бисквитка“ съдържа уникален код, с който Bашият браузър може да бъде разпознат от уесайта или уебприложението по време на посещението в онлайн услугата или по време на последователни, повторни посещения. Бисквитките могат да бъдат поставени от сървъра на уебсайта или приложението, което посещавате, но също и от сървъри на трети страни, които си сътрудничат или не с този уебсайт или приложение.

Общо казано бисквитките улесняват и ускоряват взаимодействието между посетителя и уебсайта или приложението и помагат на посетителя в навигацията между различните части на определен уебсайт или приложение.

Как можете да откажете или да управлявате използването на бисквитки в онлайн услугите на BNMTP?

Можете да откажете инсталирането на „бисквитки“ чрез настройките на браузъра. Вие можете също така по всяко време да премахнете вече инсталираните „бисквитки“ от компютъра или мобилното си устройство, както следва:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Ако изключите бисквитките, трябва да имате предвид, че някои графични елементи може да не изглеждат хубаво или че няма да можете да използвате определени приложения. По-долу е даден подробен списък на всички видове бисквитки, използвани от BNMTP на уебсайтове.

1_icl_current_language извършва проверка на езика на използващия го

Относно тази бисквитка: наименованието на тази бисквитка е свързано с многоезичен  WordPress-add-on за WPML. Съхранява езикова стойност за сайта. Когато бисквитката се конфигурира като реакция на определено действие  или молба на потребител и при условие, че тази има кратка полезна продължителност на живота, тя може да бъде третирана като крайно необходима.

wplc_chat_status за показване на онлайн чат-статуса

Google Analytics за анализиране на потребителите и използването на нашия уеб сайт.
gtag.js en analytics.js – използване на бисквитки

Използваме бисквитки, които се създават генерират от Google Analytics – файл с javascript. Предназначението на бисквитките е предоставяне на Info4escorts.be – статистика относно посетителите на сайта и тяхното поведение при сърфиране.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analytisjs/coorkie-usag


Декларация за
конфиденциалност

НА BNMTP (Belgian Network  Male and Transgender Prostitution):

VZW ALIAS ASBL KOLENMARKT 33 1000 BRUSSEL
BOYSPROJECT APPELMANSSTRAAT 12 B1 2018 ANTWERPEN
ESPACE P ASBL RUE SOUVERAIN PONT 50 4000 LIÈGE
ICAR WALLONIE ASBL RUE DU PALAIS 56 4000 LIÈGE

Солидарно отговорни за обработване на информацията.

ЦЕЛ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

BNMTP отдава голямо значение на защитата на личните Ви данни и на зачитането на неприкосновеността на личността Ви.

В тази декларация за поверителност желаем да ви предоставим ясна и разбираема информация за това кои данни събираме и как се отнасяме към личната информация.

Ние правим всичко за защитата и гарантирането на неприкосновеността на личността Ви.

Поради това BNMP подхожда внимателно към личните данни.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

BNMTP изцяло спазва приложимото законодателство и регламентиране, между които ипринципите за обработка на личните Ви данни (член 5 от ОРЗЛД). Обработването на личните ви данни е:

 1. законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.
 2. само за специфични, изрично упоменати и законни цели;
 3. адеквато, релевантно и ограничено до това, което е необходимо за обработката;
 4. точно и актуално;
 5. съхранено така, че идентифицирането може да бъде използвано само за обработката;
 6. защитено.

На основание на това, ние:

 • обработваме Вашите лични данни (като например по-долу изброените, без списъкът да е изчерпателен: име, прякор, адрес, дата на раждане, имейл, телефонен номер, физически и / или психологически характеристики, етнически данни, полова идентичност, проблеми, образование, професия, запис на изображения, социални медии, IP адрес и т.н.) в съответствие с целта, за която са предоставени. Тези цели и вид лични данни са описани в настоящата Декларация за поверителност;
 • ограничаваме обработването на личните Ви данни до минималното количество данни, които са нужни за цените за които се предоставят. Под обработване се разбира събиране, консултиране, разкриване чрез предаване, регистриране, изтриване или унищожаване на данни;
 • обработваме личните ви данни, които изрично или по премълчаване са ни поверени от служителите, нуждаещи се от тях за изпълняване на задълженията им;
 • предприемаме нужните технически и организационни мерки за гарантирането на сигурността на личните Ви данни;
 • не предаваме лични данни на други страни освен ако това е нужно за постигане на целите за което са предоставени. Получатели могат да бъдат тези които биват считани за сътрудници в Декрета за Работа за Общественото Благосъстояние (вижте по-долу: “предаване на трети”);
 • сме осведомени относно правата, които имате във връзка с личните Ви данни, насочваме вниманието Ви към тези права и ги зачитаме (вижте по-долу: “Вашите права по отношение на личните Ви данни”;
 • по отношение на тази уеб страница използваме дисклеймър;
 • спазваме правилала определени в нашия one-to-one-chat.

BNMTP СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ НА

своите посетители, сътрудници и всички останали лица и (потенциални) организации, които (възможно) имат отношение към работата на BNMTP. Към тях се числят спонсори/ дарители и доставчици.

ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ БИВАТ СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ

И това се опира поне на едно от следните правни основания:

 1. Вие сте дали съгласието си;
 2. било е изготвено споразумение;
 3. изисква се от закона;
 4. данните са от жизнено важно значение за Вас или за други лица
 5. става дума за всеобщ интерес
 6. става дума за обоснован интерес

това с оглед на следните цели:

 • за изпращане на покани и информация относно предлаганото от BNMP чрез мейл, поща, смс, средства за социална медия,… между които оповестяване на предстоящи дейности и лекарски консултации (4);
 • изготвянето на статистики (6);
 • получаването на отпускани от правителството средства за работата ни (6);
 • проследяването на финансови данни на посетители (4);
 • изготвянето на индивидуални досиета (4);
 • във връзка обучение и проучване (5);
 • подобряване на качеството на оказването на помощ (4);
 • за нуждите на помощта при чатане (4);

по мобилни телефони, смарт телефони, сървъри, лаптопи и други медийни носители, с които разполага BNMP.

Ние използваме събраните данни само за целите за които сме ги получили.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ (ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА)

Всички сътрудници на BNMTP са обвързани със задължението за пазене на професионална тайна.

Според записаното в Декрета за Дейността за Общото Благосъстояние, за сътрудници  се считат: всички контактуващи с клиенти лица; постоянните сътрудници, стажанти, доброволци, обучаващ персонал, логистичен персонал, управленчески персонал, дирекция,…

 • поделена професионална тайна : между членовете на определен екип за оказване на помощ се обменя релевантна информация;
 • cподелена професионална тайна: само с Ваше разрешение можем да споделяме с други страни данните с които разполагаме, ние можем да им ги предоставяме и/или да им позволяваме да ги обработват в случай че това е нужно за постигане на гореупоменатите цели.
  Това се извършва само ако страните също са задължени да спазват професионална тайна.
  Като пример за използване на трета страна можем да посочим:
  • за поддържане на интернет среда;
  • предоставянето на IT-инфраструктура;
  • предоставянето и разпространяването на покани;
  • обработването на индивидуални досиета.
 • Изключителни ситуации които освобождават BNMTP от спазването на професионална тайна:
  • свидетелски показания в съда: само пред съдия в досъдебното или в съдебното производство или пред Парламентарна Комисия за определено разследване;
  • собствена защита: в случай, че спрямо нас е открито наказателно или дисциплинарно производство, имаме право да говорим в наша защита;
  • крайна необходимост: за спасяване на по-висок нтерес поради наличие на реална или сериозна опасност, именно при възникване на опасност за живота или опасност за накърняване на неприкосновеността;
  • законно право за уведомяване при хора в уязвима ситуация (458bis НК);
  • законно право за уведомяване при организирани консултативни срещи (458ter НК);
  • законно право за уведомяване в рамките на интегралната помощ за непълнолетни (чл. 75/1 Декрет Интегрална Помощ за Непълнолетни);
  • престъпно бездействие: в някои случаи можем да помогнем само ако поискаме оказване на помощ от трети.

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ

BNMTP съхранява лични данни не по-дълго от нужното за целта за която са били предоставени или толкова дълго колкото е законно изискуемо. По принцип лични данни се съхраняват максимум 5 години след последното използване.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние сме предприели нужните технически и организационни мерки с цел защитата на личните Ви данни срещу неправомерно обработване, така например взехме следните мерки:

 • всички лица, които могат да влязат в допир до личните Ви данни от името на BNMTP, са длъжни да ги пазят в тайна;
 • във всичките ни системи се придържаме към правила за потребителско име и парола;
 • ако има основание за това ние използваме псевдоними и криптираме лични данни;
 • архивираме личните данни за да можемда ги възстановим при възникване на физически или технически инцидент;
 • редовно проверяваме и оценяваме предприеманите от нас мерките;
 • нашите сътрудници са информирани относно важността на защитата на личните данни.

ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ДАННИТЕ ВИ

 • право да оттеглите дадено разрешение;
 • право на протестиране и/или подписване на възражение срещу обработването на личните Ви данни (или на част от тях) от нас или от един от обработващите за нас данни;
 • право на преглеждане и копие;
 • право на коригиране и промяна на данните;
 • право на изтриване на получените от Вас лични данни, освен в случай, че те са нужни например при изпълняване на договори;
 • право на предаване по Ваше нареждане, на други страни, на предоставените ни от Вас данни.

За упражняването на правата Ви е нужно да отправите до администратора подписана от Вас писмена молба, в която е написана датата на подаване. Това е възможно както на хартиен носител така и по електронен път. Възможно е преди да преминем към изпълняване на упоменатите молби, да поискаме да се легитимирате.

ЖАЛБИ

Брошурите и афишите са поставени в нашите клонове, заедно на лесни и достъпни места.

Ако имате оплакване относно обработката на личните Ви данни, Ви молим да се свържете незабавно с нас.

Ако искате да подадете писменна жалба Ви молим винаги да използвате формуляра за оплаквания. Сътрудниците ни могат да Ви помогнат. В този формуляр попълвате: име, адрес, телефонен номер, данните на възможно лице на което се доверявате, предмета на жалбата, описание на жалбата, наименованието на организацията или името на лицето, за което се отнася жалбата Ви, какво е било осъществено до момента за разрешаване на проблема и какво е очакваното от Вас разрешение.

Освен това винаги имате право да подавате жалба до органа за защита на данните.

 

ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

BNMTP може да промени декларацията за поверителност. За такива промени ще съобщаваме на уеб страницата ни.

 

ИМАТЕ ЛИ ДРУГИ ВЪПРОСИ?

В случай, че след преглеждането на Декларацията за поверителност имате въпроси или желаете да се свържете с нас, можете да направите това използвайки следните данни за контакт:
BNMTP Appelmansstraat 12 B1 2018 Antwerpen info4escorts.be@gmail.com.

Прочетете политиката за данни на
Facebook на: https://bg-bg.facebook.com/privacy/explanation
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

© INFO4ESCORTS Информацията от тази уебстраница не може да бъде използвана за легални цели.
Декларация за поверителност.   ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ - ПОЛИТИКА НА КУКИ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ