Select Language :

Strengere aanpak van misbruik van prostitutie

In de hervorming van het seksueel strafrecht komt er een specifieke strafbaarstelling voor misbruik in het prostitutiemilieu. Die wordt samen ingevoerd met de decriminalisering van sekswerk en moet sekswerkers een betere bescherming bieden tegen misbruik. Voorontwerp:...

Protocol sekswerk

Naast de algemene richtlijnen gegeven door de FOD Volksgezondheid kunnen er specifieke richtlijnen voor sekswerkers, klanten en uitbaters gevolgd worden. 1     Met betrekking tot commerciële instellingen die zich toeleggen op prostitutie / sekswerk (ramen,...

Protocole travail du sexe

Outre les directives générales données par le SPF santé publique, des directives spécifiques pour les travailleur.euses du sexe, les client.es et les tenanciers peuvent être suivies. 1 Concernant les établissements commerciaux dédiées à la prostitution / travail du...

Vaccination Covid 19 à Espace P

La vaccination contre la covid 19 : c’est maintenant, c’est à Bruxelles et c’est gratuit ! Vaccinatie tegen covid 19: nú in Brussel en het is gratis ! Vanaf donderdag 3 juni organiseert Espace P…BR vaccinaties tegen Covid-19. Wanneer ?...