WERKTIPS

Basics

 • Als sekswerker biedt je seks aan in ruil voor geld of andere voordelen
 • Het gaat om handelingen die je klant en jezelf kunnen opwinden
 • Neem rustig de tijd om alle informatie door te nemen

Drugs

Drugs zorgen ervoor dat je je minder geremd voelt en dat je seks langer volhoudt. Je gaat sneller over je grenzen.
Daardoor loop je meer kans op een soa of hiv.
Wanneer je gebruikt, wees je dan bewust van de risico’s, informeer je over de effecten en maak afspraken met je sekspartner(s).
Voor hulp en meer informatie, kijk op www.druglijn.be, www.infordrogues.be of www.chemsex.be .

 • Als je drugs aanneemt van onbekenden, ben je nooit zeker van de kwaliteit ervan. Wees hier voorzichtig mee
 • Probeer je eigen materiaal (naalden, spuiten en andere attributen) niet met anderen te delen
 • Neem pauzes tussen je gebruik en las rustperiodes in
 • Neem geen viagra of andere potentieverhogende middelen in combinatie met poppers, speed of coke
 • Maak afspraken over wat er moet gebeuren als iemand “out” gaat. Zorg voor elkaar
 • Praat op voorhand over condoomgebruik en veilige seks
 • Verwittig iemand die je vertrouwt als je problemen krijgt
 • Ga zo nodig naar de dokter en vertel eerlijk wat en hoeveel je gebruikt hebt

Geld

 • Bepaal op voorhand jouw prijs voor wat je wil (laten) doen
 • Wijk zo min mogelijk af van je prijs, ook al dringt je klant hierop aan
 • Zorg dat je klant bij het begin betaalt
 • Zet geld opzij voor periodes waarin je geen sekswerk doet of ermee stopt

Gezondheid

 • Neem op tijd rust en slaap voldoende
 • Sport en beweging geven energie en werken ontspannend
 • Beperk alcohol, drugs en tabak
 • Eten en drinken:
  • Neem je tijd om te eten
  • Eet gezond en gevarieerd, vermijd te veel suikers en vetten, zorg voor voldoende fruit en groenten
  • Drink niet teveel koffie, frisdrank of energiedrank

Internet

Internet (profielsites, chats en datingapps) is voor sekswerkers handig om met klanten in contact te komen.
Maar let op, wat je op internet plaatst is voor iedereen zichtbaar en kan tegen jou gebruikt worden. Dit kan je mogelijk lang achtervolgen en erg lastig zijn. Wees voorzichtig met de informatie die je over jezelf geeft.

 

 • Informatie over jezelf:
  • Gebruik een bijnaam (nickname) of alleen je voornaam
  • Plaats geen (naakt) foto’s en/of video’s waarop je herkenbaar bent
  • Plaats geen informatie waardoor men kan zien wie je bent, waar je bent, waar je woont of werkt
  • Schakel locatiediensten uit
  • Bescherm je profielen
  • Gebruik een anoniem e-mailadres
  • Wees je bewust van de risico’s van sexting
 • Heb je een website, zorg ervoor dat die overzichtelijk is en beschrijf je aanbod op een duidelijke manier
 • Accepteer niet zomaar iedereen als vriend op sociale media
 • Vraag je klant tijdens het chatten de webcam aan te zetten
 • Als je ergens kinderporno tegenkomt, kan je dit melden op www.childfocus.be

Klanten

 • Wees altijd eerlijk over je service, leeftijd, foto’s,…
 • Respecteer je klant, maar zorg er ook voor dat deze jou respecteert
 • Ga discreet om met persoonlijke informatie van je klanten
 • Wees op voorhand duidelijk over wat je doet of laat doen en hoeveel je ervoor vraagt
 • Om fakers of onbetrouwbare klanten te vermijden, kan je je klant best laten bellen als die op de plaats van afspraak is
 • Het kan een goed idee zijn om eerst af te spreken op een openbare plaats of bij jou in de buurt in plaats van meteen jouw adres te geven
 • Geef je grenzen aan en stop als je iets niet oké vindt
Voor klanten van sekswerkers
 • Maak goede afspraken, geef duidelijk aan welke dienstverlening je vraagt en hoeveel je ervoor wil betalen
 • Respecteer de grenzen van de sekswerker
 • Laat je regelmatig op soa en hiv testen, vrij veilig
 • Verwittig de politie als je misbruik of dwang tegenkomt
 • Op www.seksualiteit.be kan je meer informatie vinden

Slachtoffer

Doe altijd aangifte wanneer je slachtoffer bent van fysiek of verbaal geweld. Transfobie, homofobie en racisme zijn verzwarende omstandigheden en zijn dus belangrijk om te melden.

Je kan terecht bij:

 • De lokale politie; de politie heeft speciale richtlijnen omtrent transfoob geweld en discriminatie van transgenders
 • UNIA (Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding)
 • Lumi (voorheen Holebifoon)
 • Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
 • Organisaties voor sekswerkers

Stoppen

Afstand nemen
 • Zorg voor een ander GSM-nummer
 • Wis de nummers van je (vaste) klanten
 • Wis de profielen die je gebruikte voor sekswerk
 • Als je een website hebt, sluit deze dan af
 • Je kan Google of andere zoekmachines vragen om resultaten te verwijderen voor zoekopdrachten waarin je naam voorkomt
 • Overweeg wat en aan wie je over je sekswerk wil vertellen
 • Bedenk wat je op je C.V. plaatst over de periode die je (enkel) sekswerker was
Geld
 • Ga op zoek naar een vast inkomen
 • Plan je budget
 • Laat je hierbij zo nodig begeleiden
Bezig zijn
 • Zoek een voor jou zinvolle activiteit: (vrijwilligers)werk, opleiding, hobby,…
 • Hou contact met familie en vrienden buiten de scène. Bouw een netwerk op dat los staat van sekswerk
Doorbijten
 • Hou de redenen waarvoor je wou stoppen steeds in je achterhoofd
 • Geef niet op als het niet van de eerste keer lukt
 • Laat je hierbij zo nodig begeleiden

Veiligheid

 • Zorg ervoor dat je iemand hebt die je vertrouwt, waar je steeds terecht kan als er zich een probleem voordoet
 • Het kan een goed idee zijn om deze persoon op de hoogte te brengen met wie, waar en wanneer je een afspraak hebt en wanneer je op de plaats van afspraak bent
 • Neem je gsm mee; met apps kan men achterhalen waar die zich bevindt
 • Zorg ervoor dat je je steeds kan identificeren
 • Zorg ervoor dat je je spullen altijd dicht bij de hand hebt zodat je snel kan vertrekken mocht dat nodig zijn
 • Het kan een goed idee zijn om je klant op te bellen wanneer je op de plaats van afspraak bent
 • Blijf op je hoede en let op het gedrag van je klant
 • Als iets je niet bevalt, stop dan
 • Als je wordt bedreigd:
  • Zoek een uitweg. Laat deze niet door je klant versperren
  • Indien je niet weg kan, probeer je klant te kalmeren en lok geen verder geweld uit
  • Maak lawaai. Schreeuw. Loop naar een plek waar andere mensen zijn
  • Bel 101. Zeg duidelijk waar je bent en wat er gebeurt

Wetgeving

In dit onderdeel staat de meest belangrijke informatie over sekswerkers en sekswerk.

Seksen is strafbaar:
 • Volgens leeftijd:
  • Wanneer je jonger dan 14 jaar bent
  • Minderjarig bent en seks hebt met iemand die meer dan 5 jaar ouder is dan jezelf
  • Meerderjarig bent en seks hebt met iemand die minderjarig is en meer dan 5 jaar jonger is dan jezelf
  • Ouder bent dan 14 jaar en er sprake is van een machtsrelatie (bvb. leerling en leerkracht, sporter en coach, 40-jarige die met een 15-jarige in bed duikt)
 • Wanneer je iemand op een of andere manier dwingt tot seksueel gedrag zonder penetratie (aanranding van de eerbaarheid) (bvb. iemand dwingen zich uit te kleden, iemand dwingen te masturberen, het aanraken van de borsten,…)
 • Wanneer je iemand verkracht:
  • Je penis of een ander lichaamsdeel of voorwerp in een lichaamsopening van een persoon die daar niet in toestemt brengt (penetratie)
  • Je penetreert bij een instemmende persoon onder de 14 jaar
Prostitutie (sekswerk)

Prostitutie is in België niet verboden. Zowel de sekswerker als de klant zijn niet strafbaar. Er zijn echter wel enkele wetten waar men zich aan dient te houden.

 • De sekswerker:
  • Moet meerderjarig zijn
  • Mag niet aanzetten tot prostitutie (bvb. op straat iemand met woorden, gebaren of tekens uitnodigen om zich te prostitueren)
  • Mag geen klanten ronselen (bvb. iemand aanspreken op straat, advertenties in kranten of op internet plaatsen

Let op: ook op stedelijk of gemeentelijk vlak bestaan er regels (bvb. een concentratiegebied voor prostitutie)

 • De klanten:
  • Klant zijn is niet verboden, zolang de sekswerker meerderjarig is
  • Klanten moeten zich echter wel steeds aan afspraken met de sekswerk(st)er houden, anders kunnen ze aangeklaagd worden voor aanranding van de eerbaarheid of verkrachting
Pooierschap – de pooier
 • Een pooier is een persoon die anderen als sekswerker laat werken
 • Ook wanneer hij of zij slechts een deel van de opbrengst krijgt, kan dat als pooierschap gezien worden. Pooierschap wordt dan gezien als het uitbuiten van prostitutie en is bijgevolg strafbaar
 • Het kan ook voorkomen dat een pooier meisjes, jongens of trans-personen die niet in de prostitutie zitten, hiertoe overtuigt of aanzet. De pooier kan dan vervolgd worden voor het aanzetten tot prostitutie
Mensenhandel

Is “de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over hem teneinde deze persoon uit te buiten.”. (bvb. een persoon naar België brengen met de bedoeling deze in de prostitutie te doen werken.)


Arbeidswetgeving
 • Het is mogelijk om je bij een ondernemingsloket te laten inschrijven als zelfstandige sekswerker
 • Door je in te schrijven als zelfstandige, moet je belastingen en sociale bijdragen betalen. Dit heeft onder andere als voordeel dat je een pensioen opbouwt en verzekerd bent in geval van ziekte
 • Op www.socialsecurity.be vind je uitgebreide informatie over wat je allemaal in orde moet brengen voor je aan de slag kan

© INFO4ESCORTS De informatie op deze website kan niet voor legale doeleinden worden gebruikt.    DISCLAIMER - COOKIEBELEID - PRIVACYVERKLARING