Select Language :

Hulpverlener aan voor groepsactiviteiten en participatie (M/V)

Tijdelijk contract (min. 0,5 VTE) van juli tot december 2019.

De vzw Alias werft een hulpverlener (verpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker, sociaal agoog…) voor een deeltijdse betrekking (min.0,5 VTE) van juli tot en met december 2019 voor het ontwikkelen van groepsactiviteiten en particpatie, multi-disciplinaire begeleiding, (medische-, internet-, onthaal-) permanenties en straathoekwerk.

Beschrijving van de opdrachten en taken :

– Groepsactiviteiten en participatie ondersteunen in samenspraak met de doelgroep : focusgroepen, groepsmaaltijden, cursusen zelfverdediging, infosessies, participatieve video’s rond harm reduction…
– De doelgroep ondersteunen bij het voorbereiden en het uitwerken van het evenement dat georganiseerd wordt in het kader van het 10-jarig bestaan van de vzw.
– Samen met de projectverantwoordelijke de organisatie en concrete uitwerking van het evenement coachen.
– De doelgroep ondersteunen om dit werk te documenteren aan de hand van tekst en/of beeldmateriaal
– De zichtbaarheid van het evenement verzekeren, meer bepaald bij de doelgroep
– Het team en de projectverantwoordelijke ondersteunen bij het uitwerken van een theoretisch en methodologisch kader voor de groepsactiviteiten en de participatie van de doelgroep.
– Het samenstellen en ondersteunen van een klein vrijwilligersteam door minstens een collectief uitwisselingsmoment te organiseren.
– Bieden van een onthaal, analyseren van de hulpvraag en een aangepast hulpverleningsaanbod kunnen formuleren of gericht kunnen doorverwijzen/toeleiden.
– Informeren en motiveren van de doelgroep met respect voor de eigen keuzes.
– Deelnemen aan het straathoekwerk en de (medische-, internet- en onthaal-) permanenties die de vzw organiseert voor de doelgroep.

Gezocht profiel :
Kennis en vaardigheden
– Kennis van de doelstellingen van Alias.
– Kennis en ervaring inzake groepsprojecten en participatie.
– Kennis van informatica (internet, mail, office).
– Planmatig en methodisch kunnen werken. Troeven
– Kennis of ervaring in prostitutie/sekswerk.

Specifieke vaardigheden
– Goede geschreven en verbale communicatie in het Frans en/of in het Nederlands. Praktische kennis van het Engels, Spaans, Roemeens, Bulgaars, Arabisch zijn een troef.
– Zin voor initiatief.
– Zin voor initiatief en dynamisme.
– Planmatig en methodisch kunnen werken.

Verwachtingen
– Minimum Bachelor diploma : verpleger, maatschappelijk werker, psycholoog, othopedagoog of gelijkwaardig door ervaring.
– Engagement, motivatie, openheid m.b.t. het thema en de doelgroep, in overeenkomst met het sociaal object en de doelstellingen van de organisatie. Voor meer info, zoek de website.
– Kennis of ervaring in prostitutie/sekswerk.
– Ervaring in individuele multidisciplinaire begeleiding in Brussel, bij voorkeur met kwetsbare doelgroepen.
– Ervaring in projectontwikkeling in de domeinen « gezondheid-welzijn ».
– Kennis of ervaring in préventie en harm reduction (seksuele gezondheid, verslaving).
– Openheid voor een variabel uurrooster .
– Bereidheid tot avond- en nachtwerk.

________________________________

CV en motivatie stuurt u per mail naar coordin@alias-bru.be voor dinsdag 15/07/19. Aaanwerving zo snel mogelijk.