De Stad Gent heeft een nieuw regelgevend kader uitgewerkt voor de raamprostitutie op haar grondgebied. Dit om een efficiënter beleid te kunnen voeren op het vlak van veiligheid, gezondheid en hygiëne en ter verbetering van de werkomstandigheden van de prostituees.

Om die doelstellingen te bereiken, roept de Stad Gent een geschiktheidsverklaring in het leven.