Het Transgender Infopunt (TIP) en çavaria ontwikkelden in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een nieuwe website rond psychisch welzijn bij holebi’s en transgender personen: www.lumi.be.
De website biedt inzicht in stressfactoren die holebi’s en transgender personen kunnen ervaren en leidt hen naar tools en hulp om hiermee om te gaan. Op www.gendervonk.be wordt alle informatie specifiek voor transgender personen verzameld.

Eerder onderzoek van VLESP en TIP legde bloot dat holebi’s en transgender personen frequent met zelfmoordgedachten te maken krijgen. Factoren die daarin meespelen zijn negatieve reacties tijdens een coming-out of ervaringen met holebifoob en transfoob geweld. Er was een dringende nood aan informatie over hoe met stress en psychische spanningen om te gaan en waar hulp te zoeken.

In een vijftiental filmpjes met getuigenissen vertellen holebi’s en transgender personen hoe zij omgaan met zelfaanvaarding, het vinden van een netwerk, waar zij tegenaan lopen en wat hen helpt of heeft geholpen in moeilijke momenten. Er is ook een apart luik voor ouders en een specifieke rubriek voor hulpverleners.

Nood aan hulp of een gesprek?

Met vragen over zelfmoord kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be. Wie nood heeft aan een gesprek kan ook contact opnemen met Lumi of het Transgender Infopunt. Je kan terecht bij Lumi via www.lumi.be, vragen@lumi.be en op 0800 99 533. Het Transgender Infopunt is te bereiken op 0800 96 136 of www.transgenderinfo.be.