Alias vzw bestaat 10 jaar! Daarom brengen we een eerste Harm Reduction Video uit, in de
strijd tegen HIV en andere SOI’s bij mannelijke en transgender prostitués.

https://youtu.be/Z7Zsv_r0vWQ

Veel minder zichtbaar dan vrouwelijke prostitutie, blijft mannelijke prostitutie taboe.

Waarom een video?

Alias vzw is ook actief op het internet. We stelden vast dat er een pijnlijk tekort is aan digitale
preventietools die zich specifiek richten tot MSM sekswerkers (mannen die tegen betaling seksuele
relaties aangaan met andere mannen).
De bestaande harm reduction tools richten zich bijna nooit tot deze specifieke, uiterst kwetsbare
doelgroep. Bovendien zijn ze niet altijd even toegankelijk voor onze doelgroep: “Een deel mannelijke
sekswerkers zijn het Frans of het Nederlands onvoldoende machtig. Het geschreven woord is daarom
niet altijd het beste middel om aan harm reduction te doen. Een gemakkelijk verspreidbare video leek
ons beter te beantwoorden aan de noden en verwachtingen van onze doelgroep. Het is ook een toffe
manier om nieuwe contacten te maken”, legt Laurent VAN HOOREBEKE, coördinator van Alias uit.
“We benaderen het dubbele taboe op homoseksualiteit en prostitutie, dat de zaken soms moeilijk
bespreekbaar maakt, binnen dit medium op een andere, nieuwe manier”, voegt hij er nog aan toe.

Een video samen mét de doelgroep.

Het bijzonderste aan deze video is dat we hem samen met personen uit onze doelgroep hebben
ontwikkeld. Bovendien schreef een sekswerker die zich bewust is van de grote nood aan preventie
en harm reduction bij ons publiek het scenario en de boodschappen. Hij legt de klemtoon op
seksuele gezondheid (meer bepaald PREP (behandeling als preventie van HIV) en “N=N”) en op de
vooroordelen die hij dag in dag uit moet trotseren (homofobie en het stigma op prostitutie).

De eerste van een reeks.

3 andere videos zijn momenteel in productie, een vierde wordt voorbereid. Deze video’s worden
telkens weer in overleg met de doelgroep gerealiseerd. Ze worden de volgende maanden uitgebracht
en mikken afwisselend op één verschillende sub-groep van sekswerkers : studenten, roma,
transgenders, escorts die op internet werkzaam zijn. De video die vandaag wordt voorgesteld is
specifiek in het Arabisch, weliswaar met Frans- en Nederlandstalige ondertiteling.

Wat is Alias ? Wat zijn de uitdagingen ?

Alias is een vzw die met mannelijke en transgender prostitués/sekswerkers werkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Onze expertise wordt erkend door brede netwerken zowel binnen de
hulpverlening als de gezondheidssector.
Hoewel Alias reeds 10 jaar vanuit verschillende hoeken publieke middelen ontvangt, moeten we nog
steeds elk jaar nieuwe projecten indienen om te kunnen overleven. We hopen dan ook de
gesprekken te kunnen verderzetten met de verschillende overheden om over een wetgevend en
reglementair kader te beschikken, waarbinnen we onze acties voor deze bijzonder kwetsbare
doelgroepen kunnen bestendigen.

Voor meer info : Laurent VAN HOOREBEKE ; 0486/94 17 58 ; coordin@alias-bru.be ;
http://www.alias-bru.be ; www.facebook.com/asbl.alias.vzw