Select Language :

Bron: www.violett.be

Wat zegt de overheid in België? Update 4 juni 2020

N.a.v. de communicatie van de veiligheidsraad van 3 juni over de verdere afbouw van de lockdown krijgen wij opnieuw veel vragen.
Op basis van de contacten die wij gehad hebben met de experten willen we jullie de informatie geven waar wij nu over beschikken.
Een eerste belangrijke boodschap is dat men vanaf 8 juni vertrekt vanuit een ander uitgangspunt dan alle maanden ervoor: Alles is toegelaten, behalve datgene wat (nog) verboden is. 

Is sekswerk nog verboden? Nee

Op de persconferentie werd niet gesproken over sekswerk. Dat kan voor verwarring zorgen. Het is wel duidelijk dat de horeca en de niet-therapeutische massages mogen heropenen vanaf 8 juni. Sekswerk komt ook niet meer voor in de lijst van activiteiten die nog verboden of uitgesteld worden. Daaruit kan afgeleid worden dat sekswerk opnieuw kan wanneer hygiënemaatregelen worden nageleefd.

Welke beschermingsmaatregelen voorziet de overheid voor de sector? Er wordt momenteel nog gewerkt aan een protocol van maatregelen.

Voor elke beroepssector worden er richtlijnen opgesteld m.b.t. veiligheidsmaatregelen die best gevolgd worden om het personeel en klanten te beschermen. Voor sekswerk is daarover momenteel nog overleg met de experten.
De afstandsregel van 1,5m is moeilijk na te leven bij sekswerk maar we verwachten adviezen zoals in vele andere sectoren:

  • Dragen van een mondmasker door jullie en de klant.
  • Toepassen van goede (hand)hygiëne – wassen en desinfecteren- zowel voor jullie als de klant.
  • Adviezen rond reinigen, ontsmetten en verluchten van de ruimte na elke klant en  juist gebruik van  beddegoed en handdoeken.
  • Vermijden dat er te veel personen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn.
  • ….

We weten dat jullie bezorgd zijn voor jullie eigen gezondheid en die van anderen.

We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat er bij een herstart geen risico meer is op besmetting met Covid 19. Het virus is immers niet verdwenen en is nog steeds gevaarlijk.  

Samen ervoor zorgen dat het werk zo veilig mogelijk kan gebeuren en toepassen van de voorgestelde maatregelen kan wel helpen om het risico te verkleinen!

Hoe zal de lokale overheid omgaan met de versoepeling van de maatregelen? Dit is nog niet helemaal duidelijk.

Zoals jullie weten kunnen steden en gemeenten lokale regels opleggen rond prostitutie. Het is op dit moment nog niet duidelijk of zij al of niet bijkomend reglementen zullen opmaken. Het is ook nog niet duidelijk of en hoe de politiediensten verder zullen optreden.

Wat met sekswerkers die nu in het buitenland verblijven?

Wie naar z’n thuisland  teruggekeerd is en terug wil komen werken in België informeert zich best over de regels rond reizen in België en in het thuisland.
Violett volgt samen met de andere organisaties voor sekswerkers de ontwikkeling van specifieke maatregelen voor de sector verder op en we proberen jullie zo snel mogelijk verder te informeren.
Contacteer ons gerust als je nog vragen hebt. Je vindt meer info en onze contactgegevens op violett

Violett biedt op de verschillende locaties (Antwerpen, Gent, Hasselt) medische consultaties aan, steeds in anonimiteit en vertrouwen. Dit kan voorlopig wel enkel na telefonische afspraak.

We zien het nog niet als een mogelijkheid om huisbezoeken te plannen, maar we bekijken hoe ook dit in de toekomst veilig kan herstart worden.

Is het coronavirus seksueel overdraagbaar?

(Bron: prostitutie.nl)

Of het coronavirus overdraagbaar is via sperma of voorvocht is niet bekend. Zoenen met iemand die het coronavirus heeft kan wél tot overdracht leiden. Net als het aanraken van besmette oppervlakken, waarna je je vinger in je mond stopt (vandaar het advies om vaker je handen te wassen). En simpelweg door dichtbij iemand te zijn die klachten heeft. Ook zoenen en tongzoenen is een risico.

Hoewel het coronavirus dus geen soa is, kan je het wel krijgen wanneer je seks hebt met iemand die het virus heeft. Net zoals je een normale griep kunt krijgen als je seks hebt met iemand die de griep heeft.

Maar denk eraan: niet iedereen wordt getest op het coronavirus. De overheid vraagt mensen met symptomen wel om thuis te blijven en contact met andere mensen te mijden. Er zijn dus heel veel mensen die niet weten dat ze met het coronavirus besmet zijn. Zij kunnen dus onbewust andere mensen infecteren. Om elke besmetting uit te sluiten heb je nu gewoon best geen seks met je klanten.

Waar kan ik terecht als ik financiële problemen krijg door het wegvallen van mijn inkomen?

Het coravirus zorgt voor heel veel ellende. Sekswerkers worden heel zwaar getroffen omdat hun inkomen totaal wegvalt. Afhankelijk van je statuut (als zelfstandige of met een contract) moet je bekijken waar je recht op hebt. Ben je geen van beide? Contacteer ons, we zullen samen bekijken wat er mogelijk is.

Is het verstandig om als sekswerker nog te werken?

Sekswerk wordt tengevolge van de coronacrisis door de regering verboden.
We weten dat sekswerk voor velen de enige bron van inkomsten is. Toch kunnen we niet anders dan lichamelijk contact sterk afraden en vragen dat je de maatregelen van de overheid strikt opvolgt.
Elk lichamelijk contact draagt bij aan de verspreiding van het coronavirus. Je weet niet of iemand besmet is omdat het virus niet altijd symptomen geeft. En als je niet weet dat je besmet bent kan je het virus toch wel overdragen op een klant of een klant op jou.

Wat met gangbangs en seksfeestjes?

In België zijn alle café’s, discotheken en restaurant gesloten. Alle activiteiten waarbij mensen samen aanwezig zijn worden geannuleerd. Dat wil zeggen dat seksfeestjes, gangbangs, e.a. verboden zijn tot en met 3 april of later.

Kan ik me laten testen bij Violett?

Neen wij nemen geen coronatesten af. Als je symptomen hebt bel je altijd eerst naar een huisarts. De huisarts zal zeggen wat je moet doen. Ga niet meteen naar een spoedafdeling van een ziekenhuis.