Select Language :

Strengere aanpak van misbruik van prostitutie

In de hervorming van het seksueel strafrecht komt er een specifieke strafbaarstelling voor misbruik in het prostitutiemilieu. Die wordt samen ingevoerd met de decriminalisering van sekswerk en moet sekswerkers een betere bescherming bieden tegen misbruik. Voorontwerp:...

Protocol sekswerk

Naast de algemene richtlijnen gegeven door de FOD Volksgezondheid kunnen er specifieke richtlijnen voor sekswerkers, klanten en uitbaters gevolgd worden. 1     Met betrekking tot commerciële instellingen die zich toeleggen op prostitutie / sekswerk (ramen,...

Sekswerk uit de strafwet ?

Sekswerk wordt gedoogd maar is in principe strafbaar. Een grijze zone dus, met als gevolg risico voor misbruik, pooierschap en gedwongen prostitutie. Minister Van Quickenborne wil sekswerk decriminaliseren zodat sekswerk een reguliere economische activiteit wordt,...

Onduidelijke situatie sekswerkers

De meeste contactberoepen (kappers, masseurs,rij-instructeurs,…) zijn met ingang van 1 maart weer toegestaan. Omdat sekswerk geen wettelijk kader heeft en enkel gedoogd wordt is de federale regering terughoudend om te beslissen of sekswerk ook bij niet-medische...