info4escorts gay safe sex

Werktips: wettelijke regels. Pooierschap en mensenhandel

Pooierschap


Iemand die de ontucht of prostitutie van iemand anders exploiteert, wordt bestraft volgens artikel 380bis van het Strafwetboek. Ook het aanzetten tot prostitutie (art. 380ter Sw) is strafbaar.

 

Een pooier is een persoon die anderen als prostitué laat werken. Ook wanneer hij slechts een deel van de opbrengst krijgt, kan dat al als pooierschap gezien worden. Pooierschap wordt dan gezien als het exploiteren van prostitutie en is bijgevolg strafbaar.

 

Het kan ook voorkomen dat een pooier meisjes of jongens, die niet in de prostitutie zitten, hiertoe overtuigen of aanzetten. De pooier kan dan vervolgd worden voor het aanzetten tot prostitutie.

 

Mensenhandel


Artikel 433 quinquies van het Strafwetboek schrijft volgende definitie van mensenhandel voor: "de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over hem teneinde deze persoon uit te buiten."

 

De sectoren van uitbuiting zijn limitatief opgesomd. Eén ervan bevat prostitutie. Het is bijvoorbeeld strafbaar om een persoon naar België te brengen, met de bedoeling deze persoon te werk te stellen in de prostitutie.