info4escorts condooms for safe sex

Chatten: vertrouwen

WAAROM JE ONS KAN VERTROUWEN

 

Iedereen die een beroep doet op www.info4escorts.be, kan erop rekenen dat we discreet en zorgvuldig omgaan met de informatie die je ons geeft. Om dit te bereiken heeft www.info4escorts.be een werkwijze voor het omgaan met cliënteninformatie opgesteld. Al onze medewerkers moeten zich hieraan houden.

 

Informatie over jezelf

 

Als je op onze chat in contact met ons gaat, krijgen we jouw IP-adres overgemaakt. Tijdens het chatten vragen we jou enkel informatie die noodzakelijk is om je goed van dienst te kunnen zijn.

 

Deze informatie mogen onze medewerkers zonder jouw toestemming niet aan derden doorgeven, omdat zij gebonden zijn aan het (gedeeld) beroepsgeheim. De informatie blijft binnen het team.

 

Het gedeeld beroepsgeheim is enkel van toepassing wanneer we samenwerken met een derde partij, die ook aan het beroepsgeheim gebonden is. We wisselen enkel die informatie uit, die noodzakelijk is om je verder te helpen. Je wordt hiervan steeds vooraf op de hoogte gebracht.


Maar er zijn uitzonderlijke situaties die ons ontheffen van het beroepsgeheim:

  • Spreekrecht bij een getuigenis in rechte: enkel bij onderzoeksrechter, rechtbank of parlementaire commissie.
  • Eigen verdediging: als wij zelf een straf- of tuchtrechtelijke vervolging ondergaan, hebben we het recht in onze verdediging te spreken.
  • Wettelijke verplichtingen: andere wetten, decreten of ordonnanties die van een hogere orde (kunnen) zijn dan het beroepsgeheim.
  • Aangifterecht bij een noodtoestand: een actuele bedreiging met de dood of met een ernstige aanslag op de fysieke, psychische en/of seksuele integriteit van iemand. Het moet daarbij gaan om een reëel en onmiddellijk dreigend gevaar.
  • Schuldig hulpverzuim: er is de wettelijke verplichting om mensen in nood te helpen. Soms kunnen we die hulp alleen maar bieden door de hulp van derden in te roepen, waarbij we niet anders kunnen dan informatie verschaffen en dus het beroepsgeheim breken. Je mag ons in die situatie altijd vragen welke informatie we eventueel doorgegeven hebben.

Chatgesprekken

  • Scripts van de gesprekken: worden anoniem gemaakt als we ze afdrukken of opslaan.
  • Worden gebruikt bij het overleggen met collega's in het kader van vorming en onderzoek en om je verder te kunnen helpen.
  • Worden gebruikt om onze kwaliteit van hulpverlening te verbeteren.
  • Je mag ons ook steeds vragen om de scripts te verwijderen