info4escorts condooms for safe sex

Gedragsregels

1. Algemeen


Om te chatten moet je aangelogd zijn. Door je aan te loggen verklaar je je akkoord met deze gedragsregels.

 

www.info4escorts.be onderhoudt op haar website een chatroom met als doelgroep mannelijke en transgender sekswerkers. De chatroom worden geleid door beheerders en medewerkers binnen sociale organisaties voor sekswerkers.

www.info4escorts.be is niet aansprakelijk voor de meningsuitingen van de gebruikers. Elke meningsuiting blijft voor rekening van de gebruiker.

Het Belgisch recht is van toepassing in de chatroom. http://www.just.fgov.be

De oprechtheid achter een aangemelde gast moet blijken uit de posts die er uit voortvloeien. Dit houdt bvb. in dat het als oudere persoon niet toegelaten is om je voor te doen als jongere, dat het als vrouw niet toegelaten is je voor te doen als man (tenzij transgender), ..., kortom: dat het niet toegelaten is om bewust een fictief chatpersonage te creëren.

Links naar externe sites die in strijd zijn met de spelregels mogen niet gelegd worden.

Plaatsen van of verwijzen naar gewelddadige of seksueel expliciete afbeeldingen, in welke vorm dan ook, is niet toegelaten.

Aanmoedigen, verdedigen of weergeven van (kinder)porno, obsceniteiten, vulgariteiten, haat, onverdraagzaamheid, racisme, zinloos geweld of pedofilie wordt niet getolereerd.

Inhoud die beschermd wordt door auteursrechten, of waarop privacy- of publiciteitsbescherming of enige andere wet van toepassing is mag niet gepubliceerd worden tenzij je de rechthebbende bent of alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen.2. Heb respect voor andere chatters en medewerkers

Ruzie maken, uitschelden, beledigen, vernederen, belachelijk maken, lasteren, bedreigen, discrimineren en/of racistische opmerkingen maken worden niet getolereerd.

Je zet anderen niet aan tot negatieve daden: oproepen tot zelfdoding, zelfverwonding, anorexia,... dit wordt niet toegelaten.


3. Anonimiteit

Het is niet toegestaan om telefoonnummers of andere persoonlijke informatie van jezelf of van je klanten zichtbaar te maken. Berichten waarin personen of instanties al te herkenbaar worden gemaakt, houden we tegen.

 

Houd er, wat uw eigen anonimiteit betreft, rekening mee dat IP-adressen via onze systemen te achterhalen zijn.4. Gebruikersnamen

Beledigende, provocerende en aanstootgevende gebruikersnamen worden niet toegestaan. Je gebruikersnaam moet leesbaar en aanspreekbaar zijn en mag de afkortingen van chatfuncties niet bevatten.


5. Taalgebruik tijdens de chat


-Zet geen volledige woorden in hoofdletters, dit wordt op het internet aanzien als schreeuwen en wordt niet getolereerd.

-Ook overdreven gebruik van uitroeptekens, vraagtekens, smileys, kleuren of andere opmaakmogelijkheden zijn uit den boze. Ze bemoeilijken het lezen.

-Niet flooden: dit is het herhaaldelijk intikken van dezelfde of niets betekenende woorden of zinnen.

-Niet spammen: dit is het herhaaldelijk sturen van privé-berichten naar andere gebruikers.

-Berichten waarin schunnige taal wordt gebruikt kunnen niet.


6. Antwoorden tijdens de chat

-Geef altijd argumenten wanneer je jouw mening verkondigt.

-Respecteer de mening van een ander.

7. Reclame

De chatroom is geen openbare marktplaats. Het zoeken of doorgeven van klanten wordt niet getolereerd.

 

8. Sancties

 

-Heb je een klacht, aarzel dan niet om ons op de hoogte te brengen en neem contact met ons op.
Voor je veiligheid raden we je aan om geen persoonlijke gegevens uit te wisselen.

-Bij overtreding van deze spelregels kan www.info4escorts.be onder andere de volgende sancties apart of in combinatie opleggen: waarschuwing, bewerking/verplaatsing/verwijdering van een bericht of een deel daarvan, verplaatsing/sluiting/verwijdering van een onderwerp, tijdelijke of permanente beëindiging van de aanmelding, verwittiging van (overheids)instanties.

 

-www.info4escorts.be behoudt zich het recht om niet in discussie te treden over maatregelen of sancties volgend op een overtreding van deze voorwaarden.